Reaaliaikaista investointihyväksyntöjen hallintaa globaalissa organisaatiossa

Globaalisti toimivassa yrityksessä koettiin haasteita investointiprosessin seurannassa: manuaalista työtä riitti, paperilomakkeiden käsittely oli hidasta ja hyväksyntöjen reititys ja auditointi oli työlästä. Ratkaisuksi lähdettiin hakemaan työnkulkua ohjaavaa digitaalista työkalua, joka tukisi ja tekisi reaaliaikaisesti näkyväksi globaalia investointiehdotusten hyväksyntäprosessia. Sininen Polku valikoitui toteuttajaksi aiemman onnistuneen yhteistyön kautta. 

– Investointien hyväksyntä oli asiakkaalle hidas ja manuaalinen prosessi eikä prosessissa olevien investointiehdotusten ja tehtyjen päätöksien tilannetta ja kokonaismäärä saatu raportoitua reaaliaikaisesti. Tavoitteenamme oli löytää prosessia tukeva kustannustehokas työkalu, jonka käyttöönotto olisi nopeaa, kertoo Sinisen polun Mika Kytö

Yhteistyössä lähdettiin liikkeelle esiselvityksellä. Sen myötä eri työkaluista ja asiakkaan tarpeista muodostettiin priorisointimatriisi, jonka perusteella Sininen Polku ehdotti kolmea sopivinta vaihtoehtoa. Työkalun valinnan jälkeen aloitettiin implementointiprojekti, jossa työkaluun toteutettiin asiakkaan tarvitsemat investointiehdotuskaavakkeet sekä niille hyväksyntäkierto.  

Lopputulos oli paras mahdollinen: projekti vastasi asetettuihin tavoitteisiin ja asiakkaan odotuksiin, ja työkalu otettiin globaalisti käyttöön projektiaikataulun mukaisesti. Kytö kiittelee onnistunutta ja sujuvaa yhteistyötä niin asiakkaan kuin työkalun toimittajan kanssa. 

– Asiakas sai kustannustehokkaan ja investointiprosessia sujuvasti tukevan globaalin työkalun, joka digitalisoi ja nopeutti hyväksyntäprosessia merkittävästi päivistä tunteihin. Yhteistyömme jatkuu myös muissa IT-projekteissa, Kytö kertoo.