Muutosstrategia

Kyteekö organisaatiossasi tarve ja tahto muutokselle?

Me autamme sinua muutoksen suunnittelussa, toimenpiteiden priorisoinnissa, olemassa olevan osaamisen kartoittamisessa sekä muutostarpeiden, uhkien ja saavutettavien mahdollisuuksien arvioinnissa. Samalla kehitämme yrityksen sisäisiä ajattelu- ja toimintamalleja ja tuomme strategian osaksi arkea. 

Emme kopioi ratkaisua valmiista malleista, vaan räätälöimme parhaat toteutukset organisaatiosi tarpeiden, kykyjen ja resurssien mukaan. Sparraamme parhaiden ratkaisujen löytämiseksi ja osallistamme myös johdon ja henkilöstön mukaan muutokseen. Valitsemme tueksesi parhaat osaajat, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista ja toimialastasi.

Miten etenemme?

  • Kartoitamme lähtötilan ja tavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet näiden kahden välillä. 
  • Osallistamme organisaatiosi tärkeimmät sidosryhmät muutosprosessiin haastatteluissa ja workshopeissa.
  • Luomme muutoksen tiekartan, jossa määritellään ja aikataulutetaan tarvittavat vaiheet. Ehdotamme sinulle etenemistapaa, organisaatiomallia, teknologioita sekä palvelutoimittajia, joiden avulla halutut tavoitteet saavutetaan. 
  • Määrittelemme mittarit, jolla seuraamme muutoksen etenemistä ja strategian toteutumista. Muutamme kurssia tarvittaessa.
  • Varmistamme muutosvalmiuden sparraamalla henkilöstöäsi ja tarjoamalla materiaaleja muutosviestinnän tueksi.