Fimlabin tehokkuus ja palvelun laatu paranivat uuden sovelluksen avulla

Sinisen Polun kanssa yhteistyössä syntyi poikkeamakirjaussovellus,joka helpottaa Fimlabin työntekijöiden arkea ja parantaa asiakaskokemusta.

Fimlabilla on jatkuva halu parantaa asiakkaiden kokemaa palvelun laatua ja samalla tehostaa omaa toimintaa laboratorioprosessissa tapahtuvia poikkeamia analysoimalla. Sinisen Polun kanssa tehdyn yhteistyön tavoitteena oli löytää ratkaisu, jonka avulla kaikki prosessissa toimivat henkilöt pystyisivät kirjaamaan havaitsemansa poikkeamat helposti osana normaalia työnkulkuaan ja näin tuottamaan tietoa palveluprosessin jatkuvaan parantamiseen.

– Saimme oman määrittelyprosessimme aikana vihiä siitä, että vastaavan kaltaista sovellusta oli jo kehitetty pilottivaiheeseen Sinisen Polun toisessa hankkeessa. Kiinnostuimme ideoiden yhdistämisestä ja toimivan kokonaisuuden kehittämisestä kumppanuusyhteistyönä, toteaa kehitysjohtaja Esa Kärkäs Fimlabista.

– Halusimme kehittää laboratorion käyttöympäristöön ja ammattisanastoon saumattomasti istuvan ja skaalautuvan ratkaisun, joka samalla loisi selkeän ja yhdenmukaisen tavan nostaa esiin hiljaista tietoa jatkotoimenpiteiden arviointia varten. Näin sai alkunsa poikkeamakirjaussovellus, kertoo Sinisen Polun projektipäällikkö Erkki Alanto.

Asiakkaan vakuutti Sinisen Polun kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaprosessin erikoispiirteitä sekä prosessivaiheissa toimivien henkilöiden toimenkuvia. Lisäksi kokemus käyttäjälähtöisten räätälöityjen ohjelmistoratkaisuiden toteuttamisesta ja jalkauttamisesta oli merkittävää.

Palvelumuotoilua ja pilotointia

Hanketta pohjustettiin näytteenottoprosessien havainnoinnilla eri toimipisteissä, tulevien sovelluksen käyttäjien haastatteluilla sekä näytteenkuljetuslogistiikkaan tutustumalla.

– Tavoitteet täsmentyivät pilotointien kautta saadun palautteen pohjalta. Lisäksi raportointiratkaisuun luotiin ominaisuuksia, joiden tarvetta ei tunnistettu ennen pilotointia, kertoo Alanto.

Käyttöönotto suoritettiin vaiheittain yli sataan eri toimipisteeseen, ja nyt sovelluksen avulla kerätään arvokkaita hiljaisen tiedon havaintoja. Käyttäjiä on tällä hetkellä yli 400.

Yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta yhteisen päämäärän ohjatessa yhteistyötä. Yhdessä työskennellään myös jatkossa muun muassa ohjelmiston ylläpidon sekä jatkokehityksen muodossa.

– Asiakas keskittyi tarpeidensa ja tavoitteidensa kuvaamiseen meidän etsiessä parhaita teknisiä toteutustapoja ja kuvatessa niiden toimivuutta asiakkaan toimintaympäristössä. Tämä selkeä, molemminpuoliseen luottamukseen perustuva toimintamalli oli yksi keskeisistä hankkeen menestystekijöistä, Alanto sanoo.

Fimlab Laboratoriot Oy tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta. Fimlabin omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymät ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Fimlab on ensimmäinen julkisen terveydenhuollon puolelle perustettu laboratorioyhtiö. Fimlabilla on yli 110 toimipistettä ja sen palveluksessa on noin 1 200 laboratorioalan ammattilaista.

  • Henkilöstöä noin 1 200
  • Toimipisteitä yli 110
  • Näytteenottotapahtumia yli 3,3 miljoonaa/vuosi
  • Tutkimuksia yli 16 miljoonaa/vuosi
  • Liikevaihto 174 meur (2020)