Digitalisaatio ja prosessin läpinäkyvyys loivat tehostamisen mahdollisuuksia asiakkaalle

Globaalisti toimiva asiakasyritys halusi parantaa liiketoimintaprosessiensa suoritusnopeutta ja laatua asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Siniseltä Polulta löytyi vahva kokemus juuri vastaavanlaisista kehitysprojekteista, joissa mennään liiketoiminta edellä.

– Projektien toteutumista ja käytettyjä resursseja ei pystytty seuraamaan kyllin tarkasti, ja prosessin läpinäkyvyyden puuttuessa sen hallinta ja optimointikin oli haastavaa. Näitä asiakkaan esiintuomia ongelmia ja haasteita lähdettiin kehityshankkeessa ratkaisemaan, kertoo Sinisen Polun Juha Ketola. 

Tilanteen ratkaisemiseksi kehitettiin ja otettiin käyttöön uudet toimintatavat prosessin tehostamiseksi sekä lisättiin toiminnan läpinäkyvyyttä jatkuvan kehityksen mahdollistamiseksi. Projektin alkuvaiheessa analysoitiin ja määriteltiin tarkkaan liiketoimintaprosessit ja työn tekemisen perusteet, joiden pohjalta lähdettiin miettimään, miten työn hallintaa voitaisiin digitalisoida ja automatisoida asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitysprojektia tehtiin tiiviisti liiketoimintamuutoksen rinnalla, jolla varmistettiin kehitystoimien synergiahyöty. Vahvan muutoshallinnan, viestinnän ja teknisen tuen avulla parannukset prosesseihin ja digitaalisiin työkaluihin jalkautettiin onnistuneesti kymmeniin maihin muutamassa kuukaudessa.

– Pääsimme niihin tavoitteisiin, jotka meille oli asetettu. Yhteistyö toimi loistavasti ja asiakas sai osaajiltamme kaivattua lisäarvoa.

Muutoksessa tärkeintä on uusien työskentelytapojen ja työkalujen onnistunut käyttöönotto ja ottaminen osaksi arkea. Myös tässä onnistuttiin Sinisen Polun osaajien tuella. Nyt organisaatio jatkaakin toiminnan kehittämistä Sinisen Polun tarjoaman viitekehyksen mukaisesti.