ME

Intohimosta muutokseen ja menestykseen

Sininen Polku syntyi vuonna 2015 kolmen kokeneen ja kansainvälisissä tehtävissä kouliintuneen IT-alan ammattilaisen intohimosta tuottavuuden parantamiseen. Halusimme tuoda laaja-alaisen osaamisemme muutospaineiden kanssa painivien yritysten avuksi ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Toimintamme lähtökohtana on alusta asti ollut kumppanuus ja ratkaisukeskeisyys. Siksi kehitämme myös omaa osaamistamme ja palveluitamme asiakkaittemme parhaaksi. 

Nykyään olemme yli 20 osaajan asiantuntijatalo, joka keskittyy tuottavuuden parantamiseen erityisesti digitalisaation ja siihen liittyvien muutoshankkeiden keinoin. Asiantuntijamme ja ratkaisumme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja toimimaan tuloksellisemmin. Tähän mennessä olemme tukeneet kymmeniä yrityksiä lähes sadassa digitalisaatio- ja muutosprojektissa.

Me tiedämme, mistä puhumme.
Olemme vaativien kansainvälisten tehtävien ja liike-elämän uusimpien tuulien karaisemia ammattilaisia ja osaamme nähdä metsän puilta. Meillä on kokemusta myös toiselta puolelta pöytää. Siksi ymmärrämme asiakkaittemme todelliset tarpeet. Kuuntelemme, autamme ja haastamme löytääksemme yhdessä sinulle sopivimmat ratkaisut, jotka toimivat myös tosielämässä.  Ota meidät oppaaksesi – viedään yhdessä organisaatiosi muutoksessa perille saakka. 

Kaj Nilsson

Kaj on Sininen Polku Oy:n toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. Hänen ydinosaamistaan ovat IT-johtaminen ja -kehittäminen sekä suurien muutoshankkeiden hallinta ja läpivieminen. Hänellä on laajasti kokemusta globaalisti toimivien organisaatioiden IT- ja tutkimus- ja kehitysprojektien sekä liiketoimintahankkeiden johtamisesta. 

Toimiva tiimityö on avain onnistumiseen. Kaj’lle tärkeintä on löytää parhaat ratkaisut asiakkaan kokemiin yksilöllisiin haasteisiin. 


+358 50 483 9989 
kaj.nilsson(at)sininenpolku.fi

Simo Lintula

Simolla on yli 20 vuoden kokemus IT- ja liiketoimintaprosessien johtamisesta, toimintamallien kehittämisestä sekä suurien muutoshankkeiden läpiviennistä kansainvälisessä ympäristössä. Simo on yksi Sinisen Polun perustajista ja johtaakin roolissaan asiakkaan IT-toimintoja sekä vie läpi erilaisia muutoshankkeita. Simo kuuntelee tarkalla korvalla asiakkaan tarpeita ja on parhaimmillaan IT:n ja liiketoiminnan rajapinnassa luomassa parhaimpia ratkaisuja. 

Kun tarvitset apua muutoksesi konkretisointiin, kommunikointiin ja maaliin viemiseen, ota Simoon yhteyttä!

+358 40 554 8953 
simo.lintula(at)sininenpolku.fi

Albert Morgades

Albertilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus vaativista johtotehtävistä ICT:n ja operatiivisten toimintojen saralla. Kokemusta on karttunut mm. kansainvälisten yritysjärjestelyjen ja niihin liittyvien operatiivisten toimenpiteiden läpiviennistä ja toiminnan vakauttamisesta suurten muutosten jälkeen. Albert on yksi Sinisen Polun perustajista ja asiakkaiden suuresti arvostama neuvonantaja, jonka vahvuuksiin kuuluu liiketoiminnan strategisten tavoitteiden konkretisointi toteutettaviksi hankekokonaisuuksiksi.


+358 40 709 6492
albert.morgades(at)sininenpolku.fi

Tiina Laiho

Tiina on Sininen Polku Konsultointi Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut ICT-liiketoiminnan ammattilainen. Tiina on toiminut strategisissa liiketoiminnan kehittämisen ja muutosjohtamisen tehtävissä yli 20 vuoden ajan. Vankka kokemus laajoista muutoshankkeista, erilaisten tiimien johtamisesta, digitaalisaatiosta ja palveluiden toimittamiseen liittyvistä sopimusneuvotteluista ulkoistuksissa ja palvelutoimittajien muutostilanteissa auttaa löytämään juuri oikeat muutoksen avaimet asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tiina toimii Sinisen Polun operatiivisena johtajana ja varmistaa, että kullekin asiakkaalle tarjotaan hankkeessa tarvittava paras osaaminen. Tiina vastaa kysymyksiisi kaikkien palveluiden osalta!

+358 40 595 7478
tiina.laiho(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Johanna Knekt

Johanna on IT- ja muutosjohtamisen ammattilainen jo 20 vuoden kokemuksella. Pääosin kokemusta on kertynyt erilaisten IT-toimintojen johtamisesta. Hänen intohimonaan on muuttaa IT:n rooli yrityksissä mahdollistajasta uusien liiketoimintamallien muutosvoimaksi. Liikkeenjohdon konsulttina hän työskentelee asiakasyritysten kanssa auttaen niitä saavuttamaan tehokkuutta ja lisäarvoa digitalisaation kautta.

Työkaverina Johanna on yhtä aikaa sekä analyyttinen että ihmisläheinen. Hänellä on kyky ajatella strategisesti, hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtää nopeasti olennaiset asiat uusissa tilanteissa.

johanna.knekt(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Mika Kytö

IT-hankkeiden projektipäällikkönä ja asiantuntijana työskentelevälle Mikalle on kertynyt yli 20 vuotta kokemusta IT-alalta ja kansainvälisen liiketoiminnan tehtävistä teknologia-, rahoitus- ja kulutustavarayrityksissä.

Tämä skarppi ja särmä projektijohtaja luotsaa varmalla otteella niin sisäisiä kuin ulkoisia palveluntuottajia kattavia tiimejä. Laaja osaaminen liiketoiminnan ja prosessikehityksen tehtävistä, muutosten hallinnasta sekä ketterästä konseptoinnista ja ohjelmistokehittämisestä mahdollistaa sujuvan vuoropuhelun liiketoiminnan ja IT:n välillä.

mika.kyto(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Henri Heimonen

Henrin osaamisessa yhdistyvät ketterien projektien johtaminen ja moderni full-stack-ohjelmistokehitys. Laaja ymmärrys useilta osaamisalueilta mahdollistaa asioiden tehokkaan työstämisen ja sujuvan kommunikoinnin vaihtelevissa ympäristöissä. Sinisellä Polulla Henri luotsaa IT- ja ohjelmistokehityshankkeita, osallistuu operatiiviseen toiminnankehitykseen sekä kehittää itse ohjelmistoja käyttäen moderneja ohjelmistotuotannon metodeita sekä useita pilvipalveluita.

Henri tekee monimutkaisistakin konsepteista ymmärrettäviä visuaalisesti havainnollistaen. Työkaverina hän on leppoisa ja keskusteleva – asiat edistyvät parhaiten yhdessä tehden ja suunnitellen, ei sanellen. 

henri.heimonen(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Jouni Marttila

Jouni on IT- ja hankintajohtamisen ammattilainen jo yli 25 vuoden kokemuksella. Jounin ominta aluetta ovat data sekä tämän ympärille rakentuva liiketoiminta ja ratkaisut. Jouni työskentelee sujuvasti niin liikkeenjohdon kuin IT-organisaationkin rajapinnassa luoden yhteistyöilmapiiriä eri sidosryhmien kesken. Työporukassa Jouni panostaa koko tiimin työtehtävien mahdollistamiseen ja lähestyy ongelmatilanteita analyyttisesti mutta myös huumorin kautta.

jouni.marttila(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Lasse Högström

Lassella on yli 30 vuoden vankka ja monipuolinen kokemus IT-alan johtotehtävistä erityisesti palvelutuotannon, palvelunhallinnan ja projektitoiminnan alueilla ja kehityshankkeista. Lassen kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti liiketoiminnassa toteutettavien muutosten ja jatkuvan parantamisen tuomat uudet mahdollisuudet. Sinisen Polun konsulttina hän auttaa asiakasyrityksiä onnistumaan muutoshankkeiden läpiviennissä. Hän ymmärtää muutostilanteissa ihmisten luottamuksen merkityksen ja osallistamisen tärkeyden. Työkaverina ja yhteistyökumppanina Lasse on ratkaisukeskeinen, analyyttinen ja helposti lähestyttävä.

lasse.hogstrom(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Tommi Mattila

Muun muassa logistiikka-alalla ja kansainvälisissä tehtävissä kokemusta kerännyt Tommi johtaa Sinisellä Polulla hankkeita, jotka tähtäävät IT-ratkaisujen ja toimitusketjujen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Hänen laaja-alainen osaamisensa ja kokemus erilaisista muutos- ja kehityshankkeista ja eri liiketoiminta-alueilta auttavat ymmärtämään, miten eri toiminnot liittyvät yhteen ja mitä ne odottavat toisiltaan.

Tommi on tiimipelaaja, joka tykkään tehdä yhdessä sekä voittaa joukkueena. Projekteissa hän toimiikin läheisessä yhteistyössä myynnin, tuotekehityksen sekä toimitusketjun sidosryhmien kanssa. Tommin johdolla projekteissa päästään haluttuihin tavoitteisiin. 

tommi.mattila(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Petri Laaksonen

Petrillä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus laajoista kansainvälisistä IT- ja ohjelmistokehityshankkeista, yrityksien liiketoimintamallien ja prosessien kehittämisestä sekä vaativien toiminnanmuutoshankkeiden läpiviennistä ja käyttöönotoista. Tehtävissä toimiessaan Petri on kasvattanut vahvan ja syvällisen teknisen tietämyksen lisäksi myös erikoisosaamista IT-palveluiden ulkoistuksista, kumppanuusmallien kehittämisestä ja hankkeiden johtamisesta monitoimittajaympäristöissä.

Petri omaa vahvat hanke- ja tiimijohtamisen taidot, sekä kommunikoi sujuvasti eri sidosryhmien kanssa. Työssään hän viestii selkeästi, etsien vaikeimmissakin tilanteissa parhaimpia ratkaisuja liiketoiminnan kokonaistavoitteiden, sekä sidosryhmien tarpeiden ja prioriteettien täyttymiseksi.

petri.laaksonen(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Erkki Alanto

Erkillä on yli 20 vuoden kokemus IT-projekteista ja prosessien kehittämisestä. Hänen erikoisosaamistaan ovat julkisen sektorin IT-projektit sekä BI-raportointihankkeet, jotka mahdollistavat asiakkaan jatkuvan kehityksen.

Yhteistyökumppanina ja työkaverina Erkki on varmistamassa, että kaikilla projektissa mukana olevilla on yhteinen näkemys siitä, mitä halutaan saavuttaa, miten ja milloin.

erkki.alanto(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

 

Juha Ketola

Juha on työskennellyt monissa IT-alan rooleissa ja työtehtävissä Suomen suurimmissa yrityksissä, joissa hän on kerryttänyt itselleen sekä vahvaa teknistä osaamista että ymmärrystä globaalin liiketoiminnan haasteista ja tarpeista. Juha on parhaimmillaan teknologiaa ja yrityksen liiketoimintaa läheisesti yhdistävissä kehityshankkeissa ja ottaa nopeasti haltuun suuretkin kokonaisuudet niin prosessi-, palvelu- kuin projektihallinnan näkökulmasta.

Sinisellä Polulla Juha on kulkenut yrityksen alkuajoista lähtien. Hän on luotettava tiimipelaaja, joka ottaa vastuuta. Projekteissa hän on pitämässä huolta siitä, että liiketoiminta ja teknologia yhdistetään tavalla, joka tuo välitöntä lisäarvoa asiakkaalle. 

juha.ketola(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Jan Malmström

Jani on kokenut projektilähtöinen ammattilainen, jolla on 20 vuoden tausta yritysprosessien kehittämisestä erityisesti ERP-, talous-, HR- ja BI-ratkaisuiden toimittamisen kautta. Hän on vastannut ja ohjannut lukuisia toimitus- ja ohjelmistokehitysprojekteja sekä vetänyt useiden toimitusmallien suunnittelua ja niiden käyttöönottoja.

Jani on luontainen neuvottelija, jonka tavoitteena on luoda tuottoisia kumppanuussuhteita. Toimituksissa hänellä on silmää yksityiskohdille kuitenkaan unohtamatta kokonaisuutta. Hän on parhaimmillaan haasteiden ratkomisessa ja riippuvuussuhteiden hahmottamisessa.

Jani puhuu äidinkielenään suomea, mutta opiskelut Englannissa ja englannin käyttö kotikielenä ovat pitäneet puhutun ja kirjoitetun englannin taidot erittäin sujuvina ja huumorintajun kuivana.

jan.malmstrom(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Merja Vane-Tempest

Merjan intohimo on vastuullisen ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen strategiasta toteutukseen.  Hän on muutosjohtaja ja onnistuneiden transformaatiohankkeiden vetäjä, jolla on erityistä osaamista yhdistää työntekijä- ja asiakaskokemus sekä brändin kehittäminen osaksi vaativia muutoshankkeita.

Merja on HHJ, TUTA DI (innovaatiojärjestelmät, strategia, muutosjohtaminen) ja tietoliikenneinsinööri. Aalto yliopistosta hän tuo tuoretta osaamista kestävästä kehityksestä ja strategisesta brändijohtamisesta.

merja.vane-tempest(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä
Sinä

Haluaisitko liittyä osaavaan IT Project Manager / Program Director -joukkoomme?

Arvostamme erityisesti ERP ja pilvistrategiaan liittyvää osaamista ja näkemystä sekä liiketoimintakokemusta. Sinulla on myös operatiivisissa tehtävissä hankittua kokemusta ja ymmärrystä asiakkaidemme toimintaympäristöistä.

Sovit joukkoomme mainiosti, jos sinulla on aito halu ymmärtää asiakkaan tarpeita ja etsiä niihin kulloinkin parhaiten sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Osaat viedä eteenpäin vaativia projekteja ja hankkeita ja huolehtia avainhenkilöiden osallistamisesta tarvittavalla tavalla. Viestit sujuvasti myös englannin kielellä.

Ota yhteyttä Tiinaan ja kerro itsestäsi lisää!

tiina.laiho(at)sininenpolku.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä